Werf 1: Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Het jaarverslag jeugdhulp 2016 bevestigt de tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds dichterbij onze gezinnen. Ook blijven de crisisnetwerken een sterke aantrekking vormen voor vragen naar directe ondersteuning.

Om deze trend te keren en gezinnen te ondersteunen - ook in wachtperiodes -, moet worden geïnvesteerd in een snelle en voldoende nabije jeugdhulp. Met als vertrekpunt ‘1 gezin = 1 plan’.

  • De oproep en rondzendbrief riepen op tot het vormen van regionale samenwerkingsverbanden jeugdhulp om te komen tot snel inzetbare rechtstreeks toegankelijke hulp. Er waren ook een aparte oproep en rondzendbrief specifiek voor de provincies Antwerpen en Limburg.
  • Het beleidsmoment jeugdhulp van 2017 stond stil bij de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp voor de komende periode. Daarnaast vonden provinciale infomomenten plaats die dieper ingingen op de oproep ‘meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp’.

 Van <http://www.jeugdhulp.be/werven-uitbreidingsbeleid-jeugdhulp>

wall