Alle partners ondertekenden in het najaar van 2017 de engagementsverklaring van Samen1Plan Gent. Deze engagementsverklaring is de basis en het richtinggevende document van Samen1Plan Gent.

Lees de engagementsverklaring hieronder.

hek