Gent telt ongeveer 50.000 opgroeiende kinderen en jongeren binnen gezinnen die in diverse omstandigheden deze kinderen en jongeren helpen opgroeien. Een eigenschap van het opgroeien en opvoeden is dat het met vallen en opstaan gebeurt. Problemen horen erbij. Hoe ingrijpend problemen ook zijn en hoe zwaar ze ook op ouders en kinderen kunnen drukken, in de meeste situaties slagen ouders en kinderen erin, vaak met steun van mensen uit hun omgeving, om deze problemen te overwinnen. De lokale overheid, diverse organisaties (binnen onderwijs, opvang en vrije tijd, welzijn, cultuur, …), buurtinitiatieven, vrijwilligers zetten zich in voor het creëren van een verrijkend en positief gezinsklimaat.

Soms is er meer hulp nodig. Kinderen, jongeren, ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken hebben het recht om op dat moment hulp te krijgen. In Gent zijn heel wat organisaties actief die zich iedere dag inzetten om deze hulp te bieden. Vele gezinnen worden geholpen en voelen zich geholpen. Echter, wachtlijsten, de complexiteit van het jeugdhulplandschap, de complexiteit van gezinsbehoeften, en situaties die hulpverleners als verontrustend inschatten creëren echter een grote uitdaging.

railway