Het samenwerkingsverband is als volgt gestructureerd:

structuur Samen1Plan Gent

Meer weten over de verschillende groepen in het samenwerkingsverband? Bekijk de samenstelling onderaan of lees hieronder verder.  Krijg je na het lezen zin om hier deel van uit te maken? Dan kan, neem gewoon contact met ons op.

 Stuurgroep

De stuurgroep van Samen1Plan Gent is een orgaan waarin alle partners zitten die de engagementsverklaring van Samen1Plan Gent hebben ondertekend in najaar 2017. De stuurgroep heeft als doel de visie en missie van het samenwerkingsverband te bepalen en scherp te stellen. Na de bepaling ervan zal de stuurgroep er ook voor zorgen dat deze missie en visie bewaakt worden en dat elke partner en het netwerk deze zal uitdragen. De stuurgroep neemt ruime beslissingen die bepalend zullen zijn voor de toekomst van het samenwerkingsverband en zal daarbinnen samenwerking bevorderen. De stuurgroep beslist op welke prioriteiten het netwerk zal inzetten en voorziet in monitoring en bijsturing. Op die manier geeft de stuurgroep het netwerk richting en schetst ze het kader van het netwerk. De stuurgroep wordt tot slot het orgaan dat in dialoog zal gaan met verschillende overheden.

 Afstemmingsgroep

De afstemmingsgroep is een open groep waar partners op elk moment iemand naartoe kunnen delegeren indien ze nog meer wensen betrokken te zijn en extra engagement willen opnemen. De afstemmingsgroep komt maandelijks tot 6-wekelijks samen en neemt praktische en inhoudelijke beslissingen zodat de snelheid die verwacht wordt vanuit Vlaanderen ondersteund wordt. Deze beslissingen zullen ze nemen binnen het kader van prioriteiten, visie en missie van Samen1Plan Gent zoals deze is afgesproken binnen de stuurgroep. De afstemmingsgroep is de motor achter de inhoudelijke ontwikkelingen in het netwerk. Daarnaast biedt de afstemmingsgroep beleidsvoorbereiding die nadien op de stuurgroep ten gronde zal worden besproken.

Werkgeversoverleg

Het werkgeversoverleg is het orgaan dat de juridisch-technische aspecten van het werkgeverschap verder uitwerkt. In dit overleg zitten alle werkgevers die personeel in het verbindingsteam of het ELP-team (eerstelijnspsychologen) ter beschikking van het netwerk stellen. De werkgevers komen ongeveer 3-maandelijks samen, afhankelijk van de noden van het netwerk en de medewerkers van het verbindingsteam op dat moment. Ze stellen de begroting van het netwerk op en nemen de financiële opvolging van het samenwerkingsverband op zich. Ze engageren zich om een vaststaand aantal VTE in Gent te werk te stellen binnen het verbindingsteam of het ELP-team.

Werkgroepen

Afhankelijk van de noden en prioriteiten van het samenwerkingsverband zullen tijdelijke werkgroepen worden opgericht. Deze werkgroepen worden samengesteld met relevante interne of externe partners naargelang het onderwerp van de werkgroep. De stuurgroep kan initiatiefnemer zijn van de opstart van een werkgroep, maar ook van onderuit kunnen er initiatieven ontstaan. Op de stuurgroep wordt er over het proces van deze werkgroepen teruggekoppeld. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgroep om stappen te ondernemen in het thema waarvoor ze zijn opgericht, en nadien ook terug te ontbinden om de mogelijkheid te creëren andere thema’s aan te pakken.